Kuligowska K., Kisielewicz P., Włodarz A., Managing Development of Speech Recognition Systems: Performance Issues, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia, Vol. 52, No 2 (2018), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2018

Kuligowska K., Kisielewicz P., Włodarz A., Wady i ograniczenia systemów rozpoznawania mowy, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, nr 49/2018, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2018

Kuligowska K., Kisielewicz P., Włodarz A., Speech synthesis systems: disadvantages and limitations, International Journal of Engineering and Technology, Vol. 7(2.28)(2018), Science Publishing Corporation, SPC 2018

Stachura P., Kuligowska K., Coworking - geneza zjawiska i perspektywy rozwoju, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia, Vol. 52, No 2 (2018), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2018

Kuligowska K., Kisielewicz P., Rojek A., Automated translation systems: faults and constraints, [in:] Kubiak B. F., Maślankowski J. (eds.), Information Management in Practice, Gdańsk University Press, Sopot 2015

Kuligowska K., Commercial chatbot: performance evaluation, usability metrics, and quality standards of embodied conversational agents, Professionals Center for Business Research , Volume 2 – Feb 2015 (02), Alkhaer Publications, Manchester 2015

Kuligowska K., Lasek M., Text Mining in Practice: Exploring Patterns in Text Collections of Remote Work Job Offers, Informatyka Ekonomiczna - Business Informatics, nr 4 (30), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013

Kuligowska K., Polska konwersacyjna sztuczna inteligencja - 10 lat rozwoju rynku wirtualnych doradców, internal report, Department of Information Systems and Economic Analysis, Faculty of Economic Sciences at the University of Warsaw, Warszawa 2013

Kuligowska K., Lasek M., Piwowarska M., Potoczna M., Text Mining Applications in E-marketing: Analysis of Cooking Recipe Texts, [w:] Siemieniuk N., Michalczuk G. (red.), Technologie informacyjne w zarządzaniu organizacjami, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2012

Kuligowska K., Lasek M., Virtual assistants support customer relations and business processes, [in:] Kubiak B. F., Korowicki A. (eds.), Information Management, Gdańsk University Press, Sopot 2011 | [presentation slides]

Kuligowska K., Lasek M., Eksploracja danych tekstowych (Text Mining) w przedsiębiorstwie, [w:] Bojar W. (red.), Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą - Studia i Materiały, nr 13, Bydgoszcz 2008

Kuligowska K., Lasek M., Wirtualny asystent - sztuczna inteligencja w statystyce?, Wiadomości Statystyczne - Czasopismo Głównego Urzędu Statystycznego i Polskiego Towarzystwa Statystycznego, nr 12 (559), Warszawa 2007

Kuligowska K., Zastosowanie inteligentnych agentów w aplikacjach handlu elektronicznego: wirtualni asystenci, Ekonomia - Kwartalnik Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, nr 18, Warszawa 2007

Kuligowska K., Lasek M., Text Mining applications in business, [in:] Kiełtyka L. (ed.), Multimedia in Business, WSEiP, Kielce 2006

Kuligowska K., Lasek M., Intelligent Agents in the Human-Computer Interaction, [in:] Kubiak B. F., Korowicki A. (eds.), Information Management, Gdańsk University Press, Gdańsk 2005 | [presentation slides]

Kuligowska K., Wirtualni asystenci w handlu elektronicznym, master's thesis, Faculty of Economic Sciences at the University of Warsaw, Warszawa 2004