Kuligowska K., Kisielewicz P., Rojek A., Automated translation systems: faults and constraints, [in:] Kubiak B. F., Maślankowski J. (eds.), Information Management in Practice, Gdańsk University Press, Sopot 2015

Kuligowska K., Commercial chatbot: performance evaluation, usability metrics, and quality standards of embodied conversational agents, Professionals Center for Business Research , Volume 2 – Feb 2015 (02), Alkhaer Publications, Manchester 2015

Kuligowska K., Lasek M., Text Mining in Practice: Exploring Patterns in Text Collections of Remote Work Job Offers, Informatyka Ekonomiczna - Business Informatics, nr 4 (30), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013

Kuligowska K., Polska konwersacyjna sztuczna inteligencja - 10 lat rozwoju rynku wirtualnych doradców, raport wewnętrzny, Katedra Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013

Kuligowska K., Lasek M., Piwowarska M., Potoczna M., Text Mining Applications in E-marketing: Analysis of Cooking Recipe Texts, [w:] Siemieniuk N., Michalczuk G. (red.), Technologie informacyjne w zarządzaniu organizacjami, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2012

Kuligowska K., Lasek M., Virtual assistants support customer relations and business processes, [in:] Kubiak B. F., Korowicki A. (eds.), Information Management, Gdańsk University Press, Sopot 2011 | [prezentacja multimedialna]

Kuligowska K., Lasek M., Eksploracja danych tekstowych (Text Mining) w przedsiębiorstwie, [w:] Bojar W. (red.), Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą - Studia i Materiały, nr 13, Bydgoszcz 2008

Kuligowska K., Lasek M., Wirtualny asystent - sztuczna inteligencja w statystyce?, Wiadomości Statystyczne - Czasopismo Głównego Urzędu Statystycznego i Polskiego Towarzystwa Statystycznego, nr 12 (559), Warszawa 2007

Kuligowska K., Zastosowanie inteligentnych agentów w aplikacjach handlu elektronicznego: wirtualni asystenci, Ekonomia - Kwartalnik Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, nr 18, Warszawa 2007

Kuligowska K., Lasek M., Text Mining applications in business, [in:] Kiełtyka L. (ed.), Multimedia in Business, WSEiP, Kielce 2006

Kuligowska K., Lasek M., Intelligent Agents in the Human-Computer Interaction, [in:] Kubiak B. F., Korowicki A. (eds.), Information Management, Gdańsk University Press, Gdańsk 2005 | [prezentacja multimedialna]

Kuligowska K., Wirtualni asystenci w handlu elektronicznym, praca magisterska, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2004