TWORZENIE STRON WWW W XHTML I CSS

 

 

Forma zajęć:

Warsztaty w laboratorium komputerowym.

 

 

Cel zajęć:

Zapoznanie uczestników z metodami projektowania i budowania stron WWW za pomocą dostępnych narzędzi. Projektowanie i tworzenie stron WWW pozwala na swobodną prezentację różnorodnej tematyki w Internecie. Zakres zajęć obejmuje naukę podstaw tworzenia witryn internetowych poprzez opanowanie struktury języka XHTML i umiejętnośœć orientacji w jego kodzie, a także zastosowanie dynamicznych elementów na stronach WWW i publikowanie witryn w Internecie.

 

 

Szczegółowy program:

1. Język XHTML. Formatowanie czcionek, nagłówków i list.

 

2. Język XHTML. Zastosowanie odsyłaczy hipertekstowych, zakładek, tabel oraz grafiki.

 

3. Język XHTML. Tworzenie formularzy. Kaskadowe arkusze stylów CSS.

 

4. Web design: profesjonalne projektowanie stron WWW w praktyce.

 

5. Dynamiczne elementy stron WWW.

 

6. Publikowanie witryn w Internecie. Walidacja.

 

7. Tworzenie własnej witryny internetowej.

 

 

Literatura:
Castro E., Po prostu HTML, XHTML i CSS, Helion

Cederholm D., Kuloodporne strony internetowe, Helion

Meyer E. A., CSS według Erica Meyera. Sztuka projektowania stron WWW, Helion

Duckett J., Beginning HTML, XHTML, CSS, and JavaScript, Wrox

Shea D., Holzschlag M. E., The Zen of CSS Design, Peachpit Press

Schultz D., Cook C., Beginning HTML with CSS and XHTML, Springer

 

 

Forma zaliczenia:

Utworzenie własnej witryny WWW. Kolokwium polegające na praktycznym zastosowaniu umiejętnośœci zdobytych podczas zajęć.