SZTUCZNA INTELIGENCJA W BIZNESIE

 

 

Forma zajęć:

Warsztaty w laboratorium komputerowym.

 

 

Cel zajęć:

Zapoznanie uczestników z podstawowymi metodami i technikami sztucznej inteligencji oraz ich biznesowymi zastosowaniami. Zakres zajęć obejmuje współczesne nurty rozwoju sztucznej inteligencji, wyniki dotychczasowych badań oraz praktyczne umiejętnośœci w prowadzeniu prostych projektów sztucznej inteligencji.

 

 

Szczegółowy program:

 

1. Sztuczna inteligencja. Zadania. Metody. Techniki.

 

2. Inteligentni agenci w e-commerce.

 

3. Przetwarzanie języka naturalnego. Przetwarzanie mowy.

 

4. Agent konwersacyjny. Wirtualny asystent.

 

5. Text Mining. Web Mining.

 

6. Analiza sentymentu i badanie opinii konsumentów.

 

7. Sztuczna inteligencja w eCRM.

 

 

Literatura:

Kasperski M., Sztuczna Inteligencja, Helion

Lem S., Bomba megabitowa, Wydawnictwo Literackie

Parol M., Piotrowski P., Sztuczna inteligencja w praktyce. Laboratorium, OWPW

Bird S., Klein E., Loper E., Natural Language Processing with Python, O'Reilly Media

Millington I., Funge J., Artificial Intelligence for Games, CRC Press

Russell S., Norvig P., Artificial Intelligence: A Modern Approach, Prentice Hall

 

 

Forma zaliczenia:

Utworzenie prezentacji multimedialnej na wybrany temat z zakresu sztucznej inteligencji. Kolokwium polegające na praktycznym zastosowaniu umiejętnośœci zdobytych podczas zajęć.