PREZENTACJE W POWERPOINT

 

 

Forma zajęć:

Warsztaty w laboratorium komputerowym.

 

 

Cel zajęć:

Zapoznanie uczestników ze sposobami sporządzania profesjonalnych prezentacji biznesowych w programie PowerPoint z uwzględnieniem graficznych i socjotechnicznych zasad ich budowania. Zakres zajęć obejmuje tworzenie i formatowanie prezentacji, projektowanie własnego szablonu oraz wzorca slajdów, jak również konfigurowanie i prowadzenie internetowych pokazów slajdów.

 

 

Szczegółowy program:

1. Tworzenie i formatowanie prezentacji.

2. Zasady budowania profesjonalnej prezentacji.

3. Tworzenie i formatowanie wzorca slajdów.

 

4. Projektowanie szablonu prezentacji.

5. Tworzenie prezentacji multimedialnych oraz internetowych pokazów slajdów.

6. Współpraca MS PowerPoint z innymi programami pakietu MS Office.

7. Budowanie własnej prezentacji.

 

 

Literatura:
Kopertowska M., Grafika menedżerska i prezentacyjna, Mikom

Munter M., Paradi D., Prezentacje w programie PowerPoint, Wolters Kluwer

Williams R., Prezentacja, która robi wrażenie. Projekty z klasą, Helion

Abela A., Advanced Presentations by Design, Pfeiffer

Atkinson C., Beyond Bullet Points, Microsoft Press

Gabrielle B. R., Speaking PowerPoint: The New Language of Business, Insights Publishing

 

Forma zaliczenia:

Utworzenie własnej prezentacji. Kolokwium polegające na praktycznym zastosowaniu umiejętnośœci zdobytych podczas zajęć.