ZASTOSOWANIA JAVASCRIPT

 

 

Forma zajęć:

Warsztaty w laboratorium komputerowym.

 

 

Cel zajęć:

Zapoznanie uczestników z metodami budowania interaktywnych dokumentów hipertekstowych za pomocą JavaScript. Ten język programowania wzbogaca możliwoœści programistyczne podczas tworzenia stron WWW. Zakres zajęć obejmuje naukę podstaw tworzenia skryptów poprzez opanowanie struktury języka JavaScript i umiejętnoœść orientacji w jego kodzie, a także projektowanie i zastosowanie dynamicznych elementów.

 

 

Szczegółowy program:

 

1.    Struktura i budowa skryptów w JavaScript. Procedury obsługi zdarzeń. Funkcje.

 

2.    Okna dialogowe. Zmienne. Operatory. Instrukcje warunkowe.

 

3.    Instrukcje pętli. Obiekty - własnoœści i metody. Hierarchia obiektów.

 

4.    Odwołania do obiektów - nazwy i tablice. Walidacja formularzy. Okna przeglądarki.

 

5.    Interaktywne dokumenty hipertekstowe. Dostęp do plików cookies.

 

6.    Server-side JavaScript. Programowanie gier w JavaScript.

 

7.    Tworzenie własnych skryptów.

 

 

Literatura:

Flanagan D., JavaScript - przewodnik programisty, RM

Lis M., JavaScript. Ćwiczenia praktyczne, Helion

Negrino T., Smith D., Po prostu JavaScript, Helion

Crockford D., JavaScript: The Good Parts, O'Reilly Media

Lagerstrom L., Programming the Web Using XHTML and JavaScript, McGraw-Hill

Pollock J., JavaScript: A Beginner's Guide, McGraw-Hill

 

 

Forma zaliczenia:

Kolokwium polegające na praktycznym zastosowaniu umiejętnośœci zdobytych podczas zajęć.