EXCEL – ZAAWANSOWANE MOŻLIWOŚŒCI UŻYCIA PROGRAMU W PRZEDSIĘBIORSTWIE

 

 

Forma zajęć:

Warsztaty w laboratorium komputerowym.

 

 

Cel zajęć:

Zapoznanie uczestników z zaawansowanymi możliwośœciami użycia arkusza kalkulacyjnego w przedsiębiorstwie w zakresie analizy dużej iloœści danych oraz automatyzacji często wykonywanych czynnośœci. Zakres zajęć obejmuje tworzenie złożonych formuł obliczeniowych, tabeli przestawnych, makropoleceń, a także przeprowadzenie wielowariantowej analizy danych przy wykorzystaniu zaawansowanych możliwoœści analityczno-obliczeniowych MS Excel.

 

 

Szczegółowy program:

 

1.    Tworzenie złożonych formuł obliczeniowych.

 

2.    Modyfikacja i edycja obiektów graficznych.

 

3.    Tworzenie i edycja tabel przestawnych.

 

4.    Narzędzia konsolidacji danych w przedsiębiorstwie.

 

5.    Menedżer scenariuszy i inspekcja formuł.

 

6.    Automatyzacja pracy poprzez makropolecenia.

 

7.    Zaawansowana współpraca MS Excel z innymi aplikacjami.

 

 

Literatura:

Abdulezer L., Excel. Praktyczne zastosowania w biznesie, Helion

Masłowski K., Excel. Ćwiczenia zaawansowane, Helion

Simon J., Excel. Profesjonalna analiza i prezentacja danych, Helion

Carlberg C., Excel for Accountants, CPA911 Publishing

Knight G., Analyzing Business Data with Excel, O'Reilly Media

Winston W. L., Microsoft Excel Data Analysis and Business Modeling, Microsoft Press

 

 

Forma zaliczenia:

Kolokwium polegające na praktycznym zastosowaniu umiejętnośœci zdobytych podczas zajęć.