EXCEL – KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PRACY W FIRMIE

 

 

Forma zajęć:

Warsztaty w laboratorium komputerowym.

 

 

Cel zajęć:

Zapoznanie uczestników z zastosowaniami arkusza kalkulacyjnego Excel, usprawniającego codzienną pracę biurową i analityczną w każdej firmie. Użycie arkusza kalkulacyjnego pozwala na stworzenie wydajnych i czytelnych skoroszytów, łatwych do modyfikacji i zarządzania nimi. Zakres zajęć obejmuje tworzenie rozbudowanych zestawień, analiz danych i raportów przy wykorzystaniu możliwoœści analityczno-obliczeniowych MS Excel.

 

 

Szczegółowy program:

 

1.    Struktura arkusza kalkulacyjnego, komórki, funkcje, formuły. Sporządzanie faktur.

 

2.    Sporządzanie i edycja raportów. Wykresy.

 

3.    Analiza sprawozdań ze sprzedaży. Tabele przestawne.

 

4.    Praca grupowa. Konsolidacja danych.

 

5.    Sporządzanie harmonogramu spłat kredytu. Optymalizacja.

 

6.    Sporządzanie kalkulacji kosztów produktu i budżetu przedsiębiorstwa.

 

7.    Współpraca MS Excel z innymi programami pakietu MS Office.

 

 

Literatura:

Głuszkowski T., Arkusz kalkulacyjny w praktyce, Broker

Kolberg M., Excel w firmie, Robomatic

Szapiro T., Decyzje menedżerskie z Excelem, PWE

Alexander M., Walkenbach J., Excel Dashboards and Reports, Wiley

Bloch S. C., Excel for Engineers and Scientists, Wiley

Etheridge D., Excel Data Analysis, Visual

 

 

Forma zaliczenia:

Kolokwium polegające na praktycznym zastosowaniu umiejętnośœci zdobytych podczas zajęć.