Uwielbiam uczyć. Często słyszę, że mam dar wyjaśniania zawiłości w prosty sposób.


Wybrane prace dyplomowe zrealizowane pod moim kierunkiem

Dudo A., Analiza Text Mining powiązania treści opisów na portalu LinkedIn.com z parametrami opisującymi przebieg kariery zawodowej, praca dyplomowa, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016

Szarejko E., Analiza Text Mining rynku książek self-publishing - wpływ opisu książki na jej sprzedaż, praca dyplomowa, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014

Prowadzone zajęcia na studiach podyplomowych

Prowadzone zajęcia na studiach magisterskich i licencjackich

Prowadzone szkolenia dla firm (m.in. Akademia WWW, InteliWISE, Swatch)