Uwielbiam uczyć. Często słyszę, że mam dar wyjaśniania zawiłości w prosty sposób.


Prowadzone zajęcia na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych

Język wykładowy: angielski

Język wykładowy: polski