Chatboty w informatyce ekonomicznej

Chatboty w informatyce ekonomicznej

Kuligowska K. (red.), Chatboty w informatyce ekonomicznej: implementacja, miary, zastosowania, Laboratorium Wiedzy Artur Borcuch, Kielce 2022

Główną przeszkodą we wdrażaniu chatbotów w struktury organizacji otwierającej się na konwersacyjną sztuczną inteligencję jest brak standaryzacji ich implementacji. Krokiem do przełamania tej bariery jest stworzenie jednolitej ścieżki implementacji i jasnych kryteriów oceny jakości zaimplementowanego chatbota, co stanowi zawartość merytoryczną rozdziałów niniejszej monografii.
Wirtualny asystent na stronach www

Wirtualny asystent na stronach www

Kuligowska K. Wirtualny asystent na stronach www.
Zasady działania, implementacja, koszty i korzyści wdrożenia
, Warszawa 2011

Wirtualni asystenci to aplikacje komputerowe oparte na technologiach sztucznej inteligencji, umieszczone na stronach internetowych. Przedmiotem rozważań autorki jest złożony proces implementacji wirtualnego asystenta, związane z nim koszty i korzyści oraz aspekty praktyczne komercyjnych zastosowań wirtualnego asystenta.

Pobierz darmowy fragment:

Spis treści   |   Wprowadzenie   |   Rozdział 1   |   Rozdział 2   ||